Do sadržaja

Košarica za kupnju

Vaša košarica je prazna

ODRICANJE

Pravno odricanje od odgovornosti DUTCHSARMS.nl, pročitajte:

Kemikalije/materijali koji se ovdje prodaju samo su za laboratorijske i istraživačke svrhe osim ako nije izričito navedeno drugačije. Nisu namijenjeni za gutanje od strane ljudi niti za upotrebu u proizvodima koji se mogu progutati. Morate imati najmanje 21 (dvadeset i jednu) godinu da biste mogli kupovati robu s ove web stranice. Uključivanje bilo kojeg materijala na ovu web stranicu ne predstavlja licencu ili odobrenje za njegovu upotrebu u suprotnosti s bilo kojim patentom. Podrazumijeva se da svim proizvodima koji su ovdje kupljeni rukuju samo kvalificirane i obučene osobe.

Kupnjom ovih proizvoda kupac potvrđuje da postoje opasnosti povezane s njihovim rukovanjem i uporabom. Kupac nam izjavljuje i jamči da je, na temelju Kupčeve vlastite neovisne procjene i studije, potpuno svjestan i upoznat sa (I) zdravstvenim i sigurnosnim rizicima povezanim s rukovanjem kupljenim proizvodima; (II) kontrole industrijske higijene neophodne za zaštitu radnika od takvih zdravstvenih i sigurnosnih opasnosti; (III) potrebu pružanja odgovarajućeg upozorenja o zdravstvenim i sigurnosnim rizicima povezanim s proizvodima; i (IV) vladine propise koji se odnose na korištenje i izloženost takvim proizvodima. Zadržavamo pravo ograničiti prodaju proizvoda ili ne prodavati proizvode nekvalificiranim kupcima.

Ni u kojem slučaju DUTCHSARMS.nl, ili bilo koja od njegovih podružnica, neće biti odgovorna za bilo kakvu posebnu, slučajnu ili posljedičnu štetu, bez obzira na to je li zahtjev Kupca temeljen na ugovoru, nemaru, objektivnoj odgovornosti ili na neki drugi način. Uzimajući u obzir prodaju proizvoda kupcu, koju inače ne bismo izvršili, kupac se slaže da će obeštetiti i osloboditi DUTCHSARMS.nl od bilo kakvih potraživanja, troškova, gubitaka i obveza bilo koje vrste koje proizlaze iz kupčevo rukovanje i/ili korištenje bilo kojeg proizvoda koji se ovdje prodaje, sam ili u kombinaciji s bilo kojom drugom tvari, bez obzira na njezino podrijetlo.

 

Upotreba proizvoda:

Proizvodi koje nudimo namijenjeni su samo u istraživačke svrhe, osim ako nije izričito navedeno drugačije. Svrhe koje nisu namijenjene za proizvode koji se ovdje prodaju uključuju, ali nisu ograničene na in vitro dijagnostičke svrhe, u hrani, lijekovima, medicinskim uređajima ili kozmetici za ljude ili životinje ili u komercijalne svrhe.

Kupac potvrđuje da Dobavljač nije ispitao sigurnost i učinkovitost proizvoda u hrani, lijekovima i medicinskim uređajima, kozmetičkoj, komercijalnoj ili bilo kojoj drugoj uporabi. Kupac izričito izjavljuje i jamči Dobavljaču da će Kupac pravilno testirati i koristiti sve proizvode kupljene od Dobavljača i/ili materijale proizvedene od proizvoda kupljenih od Dobavljača u skladu s praksom razumne osobe stručnjak je u odgovarajućem području znanstvenog istraživanja u strogom u skladu sa svim važećim nacionalnim propisima koji su sada na snazi ​​i ubuduće.

Kupac shvaća da su proizvodi dobavljača, osim ako nije drugačije navedeno, prvenstveno u istraživačke svrhe i ništa drugo.

Kupac ima odgovornost provjeriti opasnosti i provesti sva daljnja istraživanja potrebna kako bi saznao opasnosti povezane s uporabom proizvoda kupljenih od dobavljača. Kupac također ima dužnost upozoriti Kupčeve kupce i bilo koje pomoćno osoblje (kao što su rukovatelji teretom, itd.) o svim rizicima u korištenju ili rukovanju proizvodima.

Kupac se slaže da će se pridržavati uputa, ako postoje, koje je dostavio Dobavljač u vezi s korištenjem proizvoda i da neće zlorabiti proizvode ni na koji način.

Kupac je suglasan da svi ovdje navedeni proizvodi nisu za preprodaju. Ako se proizvodi kupljeni od dobavljača prepakiraju, ponovno označavaju ili koriste kao početni materijali ili komponente drugih proizvoda, kupac će provjeriti dobavljačevu procjenu proizvoda.

 

Svi ponuđeni proizvodi i usluge namijenjeni su isključivo laboratorijskim i istraživačkim aktivnostima.

Slanjem narudžbe kod nas, kupac razumije da se ove kemikalije/materijali ni pod kojim okolnostima ne smiju koristiti na neodgovarajući način. Ovdje se ne smiju koristiti nikakvi proizvodi u rekreativne svrhe ili za ljudsku prehranu. Pretpostavlja se i očekuje se da su svi kupci kvalificirani istraživači.

Kupac se slaže s uvjetima i odredbama ove web stranice.